UBND XÃ PHỦ LÝ

Trường MN Phủ Lý

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI NGUỒN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

BẮN MÁI VÒM SÂN CHƠI NĂM HỌC 2019 – 2020

 

  1. Tổng thu từ nguồn vận động,tài trợ : 32.700.000đ
  2. Tổng chi từ nguồn vận động, tài trợ bắn mái vòm sân chơi cho trẻ vui chơi hoạt động: 32.700.000đ
  3. Tồn cuối năm học : 0 đồng

Phủ Lý, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Mai Dung

UBND XÃ PHỦ LÝ    
TRƯỜNG MN PHỦ LÝ    
BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH, THU CHI QŨY THỎA THUẬN, THU HỘ, CHI HỘ
NĂM HỌC 2019 - 2020
 
STTTên loại quỹSố dư đầu năm học 2018-2019Số thu trong năm học 2019-2020Số chi trong năm học 2019-2020Số Tồn cuối năm học 2019-2020
ICác khoản thu theo quy định015,908,75011,611,1744,297,576
1Tiền học phí015,908,75011,611,1744,297,576
IICác khoản thu thỏa thuận1,289,000417,277,000418,393,000173,000
1Tiền đồ dùng bán trú, ĐDVS1,079,00044,000,00045,026,00053,000
2Tiền thiết bị điện010,950,00010,950,0000
3Tiền nước uống210,0004,380,0004,470,000120,000
4Tiền ăn bán trú0328,377,000328,377,0000
5Tiền mua ga, nước rửa bát029,570,00029,570,0000
IIICác khoản thu hộ - chi hộ60,00052,080,00052,140,0000
1Tiền mua đồ dùng học tập, đồ chơi60,00044,000,00044,060,0000
2Tiền tin nhắn điện tử08,080,0008,080,0000
IVCác khoản thu hộ 21,900,00021,900,0000
1Quỹ hội cha mẹ021,900,00021,900,0000
Tổng cộng1,349,000485,265,750482,144,1744,470,576
      
   Phủ Lý, ngày 03 tháng 7 năm 2020
LËp biÓuKế toán Hiệu trưởng
   
   
 Hoàng Thị Thủy Nguyễn Mai Dung